Biskupství brněnské

Výcvik lektorů Kurzu přípravy na manželství

Ilustrace
24.9.2016

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá na podzim 2016 Kurz pro lektory příprav na manželství. Výcvik je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových sobotních výcviků (celkem 32 hodin), úvodní setkání proběhne 24. 9. 2016. Účast je zdarma.

Bližší informace naleznete na http://crsp.cz/index.php/vzdelavani/vzdelavani-lektoru/vycvik-lektoru-kurzu-pripravy-na-manzelstvi.

Kdo se může kurzu zúčastnit?

Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), přičemž alespoň jeden z manželů musí být absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce. Pokud by měl o kurz zájem kněz, je to možné, je však třeba dopředu počítat s tím, že u párových aktivit bude pouze pozorovatelem.

Jak bude kurz organizován?

Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno, nedaleko katedrály sv. Petra a Pavla. Úvodní sobota 24. 9. 2016 proběhne formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho "jdou", o čem výcvik bude.
Poté následují tři výcvikové soboty 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2016. Účastníci kurzu obdrží "základní manuál" – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR). Povinnou součástí kurzu je praktický výcvik v rámci některého z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce.

Co budou absolventi kurzu umět?

Absolventi (lektoři) budou schopni realizovat kurz zaměřený na přípravu na manželství obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR pro různě početné skupiny zájemců (od jednoho až optimálně do osmi párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tematických okruhů.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality