Biskupství brněnské

Fotografie z biřmování na Petrově 2016

Ilustrace
23.6.2016

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 15. května 2016 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost biřmování téměř stovce biřmovancům z farností v Brně a jeho okolí.

Fotografie Víta Kobzy jsou k dispozici na farním úřadě u katedrály sv. Petra a Pavla - kontaktní e-mail kancelar@katedrala-petrov.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality