Biskupství brněnské

Noc kostelů zaznamenala v Brně přes sto tisíc návštěvnických vstupů

Ilustrace
13.6.2016

Půnoční požehnání městu Brnu biskupa Vojtěcha Cikrleho v katedrále sv. Petra a Pavla završilo v Brně na Petrově osmý ročník Noci kostelů, do kterého se letos zapojilo pět evropských zemí.

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, organizátorům přálo počasí a potěšila je vysoká účast návštěvníků oceňujících pestrou nabídku různorodých programů i skvělou atmosféru. V Brně v padesáti kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují pořadatelé na 100 000 návštěvnických vstupů a také na ostatních 112 místech zaznamenali značný zájem příchozích. Velký zájem byl také o pamětní razítka do připravených brožurek s programy. Ti, kterým se podaří i během dalších měsíců shromáždit aspoň dvacet otisků razítek, si mohou vyzvednout certifikát poutníka.

V páteční předvečer bylo možné v okolí kostelů potkat skupinky lidí všech věkových kategorií, rodiny s kočárky a dětmi, mladé lidi i dospělé s červenými brožurami s programem Noci kostelů. Již od odpoledne, ještě dříve, než byla Noc kostelů zahájena společným vyzváněním zvonů, byly v centru zájmu příchozích programy pro dětské návštěvníky: soutěže, tvořivé programy, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii, letos zvláště jubileum Karla IV., dále život patrona kostela či ostatních světců, nebo nesly poselství probíhajícího Svatého roku milosrdenství. V Brně na Moravském náměstí vyrostla Brána milosrdenství z kartonů, kterou mohli příchozí projít a podpisem či jinak ztvárnit svou ochotu k dobru a vytváření vztahů v duchu přátelství, tolerance a úcty k druhým. Již posedmé zde měla svůj start také soutěž Tajemství kostelů pro dvojice malých detektivů.

Podle předpokladů mnoho příchozích zavítalo do kostelů, které otevřely svoje brány o Noci kostelů poprvé. Ve starobrněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie již v první hodině uvítali na dva tisíce návštěvníků, kteří ocenili nejen možnost prohlídky s odborným komentářem a informace o historii, ale i možnost prohlédnout si dosud nepřístupný celý starobylý areál.

Také v Přízřenicích a Modřicích na okraji Brna zaznamenali mnoho příchozích. V kostele sv. Michala se návštěvníci dozvěděli o základech psaní ikon a mohli si zkusit namalovat skicu své ikony nebo zhlédnout vystoupení tanečního divadla MIMI FORTUNAE. Za zmínku stojí i netradiční spojení prohlídky interiéru s hudbou a přednesem biblického poselství v katedrále na Petrově nebo tzv. mapping, - netradiční projekce na stěny kostelů na Vranově u Brna.

Mnoho zájemců chtělo vystoupat na chrámové věže, např. v katedrále sv. Petra a Pavla, v Židenicích u sv. Cyrila a Metoděje, v Řečkovicích, Husovicích či v mariánském kostele v ulici Křenová. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

Řada lidí uvítala i možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan. V kostele sv. Maří Magdaleny měli příchozí možnost napsat svoje poděkování či prosbu, tyto potom byly předčítány za hudebního doprovodu. Zazněly např. prosby za mír a vyřešení těžkostí, za zdraví a pokoj v rodinách i díky za Boží pomoc a ochranu. Také závěr celého večera na mnoha místech patřil přímluvám a prosbám o požehnání, zazněly varhanní koncerty a zpěvy Taize se čtením biblických úryvků.

Z ohlasů návštěvníků i prvních zpětných hlášení pořadatelů vyplývá opět zážitek příjemné
a radostné atmosféry, pestré nabídky, prožitek setkání, ztišení a spokojenost všech zúčastněných.

Foto: Marie Pospíšilová

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality