Biskupství brněnské

Biskup Cikrle bude slavit v Ostravě

Ilustrace
5.6.2016

Misijní projekt Dny víry, kterým ostravsko-opavská diecéze oslaví dvacet let od svého založení papežem Janem Pavlem II., začíná v neděli 5. června 2016 bohoslužbou pod širým nebem.

Pódium s oltářem bude stát napravo od Mariánského sloupu a sochy sv. Floriána na Masarykově námětí v Ostravě. Mše svatá začíná v 10.00 hodin a svou účast na ní přislíbilo deset biskupů z České republiky, Slovenska a Polska. Hlavním celebrantem bude arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner, kazatelem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bohoslužbu přenáší živě Televize Noe.


Ohlédnutí do historie:

Po nástupu vlády Marie Terezie (1740-1780) byla na Moravě jediná diecéze v Olomouci, patřící vůbec mezi největší a nejrozsáhlejší v celém mocnářství. Měla 525 farností a proto byla Morava zvolena k plánované reorganizaci jako první. Záměrem bylo vytvořit dvě nová biskupství - v Brně a v Opavě. Po předchozím projednání v Římě, vydal papež Pius VI. dne 5. prosince 1776 zvláštní bulu, jíž povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství a zamýšlené nové brněnské biskupství mu podřízené s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. Z politických důvodů tehdy nevzniklo rovněž plánované opavské biskupství, které na své založení čekalo až do 30. května 1996….“ Píše v publikaci Biskupství brněnské historik Jaroslav Macek.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality