Biskupství brněnské

Brožura s programem Noci kostelů v Brně a okolí

Ilustrace
5.6.2016

V těchto dnech se v Brně a okolí již po osmé dostává k rukám zájemců informační brožura s programem Noci kostelů. Zájemci si mohou předem vybrat z několika stovek programů a naplánovat si, ve kterých kostelech prožijí svoji Noc kostelů.

Brožura je zdarma k dispozici v jednotlivých zapojených kostelech, sborech a modlitebnách, v informačních a volnočasových centrech, v knihovnách, na úřadech a v další řadě míst. K dostání bude v kostelech i během samotného programu Noci kostelů, v pátek 10. června 2016.

Také v letošním roce je součástí brožury poutnický pas. Každý kostel má v brožuře kromě programu a kontaktních informací vyhrazen také prostor pro otisk pamětního razítka a návštěvníci, kterým se podaří nasbírat alespoň 20 razítek, získají na Pastoračním středisku brněnské diecéze v Brně na Petrově 5 certifikát poutníka. Pro razítka si mohou návštěvníci přijít do většiny kostelů i během roku, a to vždy po nedělních bohoslužbách, jejichž čas je v brožuře vyznačen u kontaktních informací o jednotlivých kostelech.

Kromě programů 50 kostelů, sborů a modliteben v Brně a okolí zde návštěvníci najdou také mapu s vyznačením zapojených míst.

Poprvé v brožuře uveřejňuje svůj program Noci kostelů hned několik míst – kaple v Nemocnici Milosrdných bratří z roku 1747, bazilika Panny Marie na Starém Brně se stříbrným oltářem a Palladiem města Brna a též kostely v Přízřenicích a nedalekých Modřicích i na Vranově u Brna, v Lelekovicích a Šebrově-Kateřině.
Brožura je k dispozici v PDF náhledu ke stažení zde, a také na webovém portále www.nockostelu.cz na stránce brněnská diecéze pod odkazem Tiskoviny.

Odkazy:
brožurka PDF: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=tiskoviny&RokNK=2016
webový portál: www.nockostelu.cz
tiskoviny: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=tiskoviny&RokNK=2016
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality