Biskupství brněnské

Přípravy letošní Noci kostelů v brněnské diecézi vrcholí

Ilustrace
25.5.2016

Přípravy letošního ročníku Noci kostelů v brněnské diecézi vrcholí. V dubnu proběhla v Brně na Petrově přípravná setkání duchovních správců a dobrovolných organizátorů, a zejména příchozí z nově zapojených míst ocenili možnost získání potřebných informací i praktickou výměnu zkušeností.

Pořadatelům jsou k dispozici potřebné propagační materiály a v příštím týdnu i vyhledávaná informační brožura s programovou nabídkou míst z Brna i okolí. V těchto dnech probíhá dolaďování programové nabídky letošního večera. Podobně jako v předchozích ročnících jsou připraveny hudební programy klasické i moderní, zazní např. varhanní, gospelové a chorální melodie, dále proběhnou zajímavé besedy, tvořivé programy, komentované prohlídky chrámových prostor i běžně nepřístupných míst, ale i celých prohlídkových okruhů. Mnohé nabízené aktivity připomenou výroční Karla IV. nebo probíhající Rok milosrdenství.

Koordinátorka Noci kostelů, Marie Pospíšilová, informuje: „V městě Brně zahájí tradičně Noc kostelů slavnostní vyzvánění zvonů a ekumenické setkání tentokrát v kostele J. A. Komenského - v tzv. Červeném kostele na Komenského náměstí. Veřejnost bude moci zhlédnout kostel sv. Jakuba v novém hávu po celkové rekonstrukci nebo nedávno nově otevřený řeckokatolický kostel sv. Josefa v Josefské ulici. Věřím, že i letošní již osmý ročník bude velkou příležitostí setkání s křesťanstvím a kulturním zážitkem i možností vzájemného setkání v přátelském duchu respektu, dialogu a vzájemného porozumění.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality