Biskupství brněnské

Pozdrav Noci kostelů zaslal Christoph Kardinal Schönborn

Ilustrace
23.5.2016

Právě ve Vídni vznikla před dvanácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, do České republiky, na Slovensko a do Estonska.

Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká.

Vážení návštěvníci Noci kostelů,
každý rok se raduji, že Noc kostelů si v České republice získala tak velkou oblibu.
Zvláště v Roce milosrdenství jsou dveře našich kostelů otevřeny dokořán. Všichni jsme pozváni, abychom zvláštním způsobem zakusili Boží milosrdnou lásku a náklonnost k nám lidem. Při Noci kostelů potkáváme mnoho dalších lidí, kteří jsou na cestě víry a hledání Boha. Když jako každý rok navštěvuji ve Vídni některé kostely, vzpomínám rád na množství kostelů v sousedních zemích, zvláště v České republice, mé staré domovině, a v modlitbě jsem spojen s těmi mnoha tisíci lidmi.
Noc kostelů je pro nás každý rok zvláštním pozváním, abychom se při hledání vlastní víry vydali cestou osobní modlitby. Koncerty, čtení, přednášky a mnoho dalšího nám při Noci kostelů pomáhá „dostat se k nebi o kousek blíž“.
Ať je pro Vás všechny Noc kostelů 2016 nezapomenutelným zážitkem a zkušeností s láskou a blízkostí Boha k lidem.
K tomu Vás doprovázím srdečnými pozdravy a požehnáním.
Váš
+ Christoph Kardinal Schönborn


Original:

Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen!

Ich freue mich jedes Jahr, dass die Lange Nacht der Kirchen einen so großen Zuspruch auch in Tschechien findet.

Im „Jahr der Barmherzigkeit“ stehen unsere Kirchentüren besonders weit offen. Wir sind alle eingeladen, Gottes barmherzige Liebe und Zuwendung zu uns Menschen in besonderer Weise zu erfahren. In der Langen Nacht der Kirchen begegnen wir vielen anderen Menschen, die im Glauben unterwegs und auf der Suche nach Gott sind. Wenn ich wie jedes Jahr in Wien wieder einige Kirchen besuchen werde, denke ich auch gerne an die vielen Kirchen in unseren Nachbarländern, besonders in meiner alten Heimat Tschechien, und bin im Gebet mit den vielen Tausenden Menschen verbunden.

Die Lange Nacht der Kirchen ist jedes Jahr eine besondere Einladung an uns, dass wir uns auf die Suche nach dem eigenen Glauben, im persönlichen Gebet zu machen. Konzerte, Lesungen, Vorträge und vieles mehr helfen uns, in der Langen Nacht der Kirchen „dem Himmel ein Stück näher zu kommen“.

Möge die Lange Nacht der Kirchen auch 2016 für Sie alle ein unvergessliches Erlebnis und Erfahrung der Liebe und Nähe Gottes zu uns Menschen sein.

Dazu begleite ich Sie gerne mit meinen herzlichen Grüßen und Segenswünschen
Ihr
+Christoph Kardinal Schönborn

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality