Biskupství brněnské

Muzejní noc 2016 v Diecézním muzeu opět úspěšná

Ilustrace
23.5.2016

Diecézní muzeum v Brně se letos již podesáté účastnilo Brněnské muzejní noci. Akci shrnuje ředitel Martin Motyčka: „Návštěvníci všech věkových kategorií plně využili maximální kapacitu stálé expozice Vita Christi – Život Kristův. Systém nově zavedených časových vstupenek na komentované prohlídky se osvědčil. Znamenal možnost lepšího využití času návštěvníkům muzejní noci, kteří mohli na Petrově, mimo návštěvu stálé expozice, využít možnosti zaposlouchat se do varhanní hudby při dvojím koncertu v katedrále sv. Petra a Pavla, případně přihlížet úspěšnému divadelnímu přestavení Příběh o Josefovi v podání studentů brněnské JAMU. Děti strávili příjemný čas ve výtvarných dílnách pod vedením zkušených lektorek, nebo obdivovali drobné kanáry, kteří jako nepatrní ptáčci propojovali svět Bible a jeden z ústředních motivů na gotickém obrazu Madony z Veveří.

Celkem Brněnská muzejní noc přilákala v sobotu 21. května 2016 na Petrov 1250 návštěvníků.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality