Biskupství brněnské

Blahopřání kardinála Dominika Duky biskupovi Pavlovi

Ilustrace
24.5.2016

Vaše Excelence, milý spolubratře Pavle,

pozdravuji Tě od katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a upřímně se raduji z Tvého jmenování do služby pomocného biskupa brněnské diecéze. Jsem vděčný Jeho Svatosti, že k této službě ustanovila vysoce vzdělaného člověka, kterého pojí s brněnskou diecézí rodné pouto.

Do biskupské služby, jejíž duchovní život pramení u oltáře katedrály sv. Petra a Pavla, Ti v modlitbě vyprošuji plnost sedmera svatodušních darů, mocnou přímluvu obou apoštolských knížat a také mateřskou ochranu Matky Boží, mocné zachránkyně města Brna. Jsem velmi rád, že nás oba pojí touha po následování svatého otce Dominika a tak Tě svěřuji i jeho přímluvě, abys své hřivny a vzdělání dokázal naplno využít k hlásání radostné zvěsti a obhajobě naší víry.

Já osobně, jako český primas a předseda České biskupské konference, se již těším na naši vzájemnou spolupráci, kdy rád uvítám Tvoje dlouholeté zkušenosti z práce v akademickém a studentském prostředí. Věřím, že Tvůj nástup do služby pomocného biskupa bude biskupu Vojtěchovi velkou posilou v zodpovědnosti za svěřený lid a přinese do života brněnské diecéze nové impulzy.

In Christo

kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský

 

Foto: Vít Kobza

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality