Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2016

Ilustrace
15.5.2016

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v neděli 15. května 2016 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti.

Při slavnosti Seslání Ducha Svatého přijmou každoročně v katedrále na Petrově svátost biřmování téměř dvě stovky dospělých z farností v Brně a jeho okolí.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality