Biskupství brněnské

Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Ilustrace
6.5.2016

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků. Svatý otec prostřednictvím Apoštolské penitenciárie této žádosti vyhověl.

Plnomocné odpustky může získat v kterýkoliv den tohoto jubilejního roku každý věřící, který splní obvyklé podmínky (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), když "na způsob pouti" navštíví určené karmelitánské kostely a zbožně se zúčastní jubilejních obřadů nebo zbožných cvičení ke cti svaté Marie Magdaleny de'Pazzi, nebo alespoň po stejně dlouhou dobu se tam bude modlit k Bohu za věrnost křesťanskému povolání, za vyprošení kněžských a řeholních povolání a za obranu instituce rodiny, a zakončí to modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie Karmelské a svaté Marie Magdaleny de'Pazzi.

Na žádost generálního delegáta Řádu karmelitánů v České republice P. Gorazda Pavla Cetkovského, O.Carm., udělil brněnský biskup Vojtěch Cikrle souhlas, aby se na území brněnské diecéze stal místem veřejného uctívání sv. Marie Magdaleny de'Pazzi s možností získání plnomocných odpustků tohoto jubilejního roku tento konkrétní kostel a kaple: farní a poutní kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydři a. kaple sv. Eliáše v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří.

Podle sdělení Apoštolské penitenciárie se i věřícím, kterým nemoc nebo nějaká jiná vážná příčina brání v tom, aby mohli navštívit zmíněný kostel a kapli, nabízí možnost získání plnomocných odpustků, a to na místě, kde se zdržují. Předpokladem však je, aby odložili zálibu v každém hříchu, splnili tři obvyklé podmínky (svátost smíření sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), a "s touhou srdce vykonali duchovní pouť", pomodlili se výše uvedené modlitby a s důvěrou obětovali milosrdnému Bohu bolesti a strádání svého života.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality