Biskupství brněnské

Průsečík generací je místo, kde se lidé potkávají …

Ilustrace
29.4.2016

Na půdě Senátu Parlamentu ČR proběhne již patnáctý ročník mezinárodní konference o rodinné politice, letos s názvem „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“. Volba tématu odráží některé aspekty veřejné diskuse, která se stále více orientuje na problematiku stárnutí a kvality života nejstarší generace obyvatel. Průsečíky generací ale naznačují, že konference nechce redukovat svůj pohled pouze na seniory, ale v souladu se zaměřením rodinné politiky hledat průsečíky – místa průniku, kde se generace potkávají, kde se obohacují, kde mají možnost vzájemné pomoci … a zejména, v čem jsou tyto průsečíky generací významné pro společnost.

Svoje vystoupení přislíbili mimo jiné socioložka paní Jiřina Šiklová, Klaus Zeh, prezident Německého rodinného svazu, Jürgen Borchert, soudce z německého Darmstadtu a jeden z předních odborníků na rodinnou politiku v Německu nebo Mgr. Jan Lorman, ředitel organizace Život 90, která se zabývá problematikou seniorů komplexně – od poskytovaných služeb až po rozsáhnou vzdělávací a publikační činnost.

Konferenci pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a vídeňským Institutem pro manželství a rodinu.

Konference proběhne v jednacím sále Senátu PČR 2. května od 10.00 hodin a sborník příspěvků bude stejně jako v minulých letech zpřístupněn na webových stránkách spolupořadatele, Národního centra pro rodinu, na adrese www.rodiny.cz

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality