Biskupství brněnské

360. výročí posvěcení kapucínského kostela v Brně

Ilustrace
7.5.2016

V sobotu 7. května 2016 uplyne 360 let od posvěcení kapucínského kostela Nalezení svatého Kříže v Brně. Slavnostní mši svaté v 17.00 hodin bude předsedat P. Leo Zerhau, který je od roku 2002 pověřený vedením pastorační péče v brněnských nemocnicích.

Liturgii hudebně doprovodí křesťanská kapela Mary Band. Tento den bude také dnem adoračním; Nejsvětější svátost bude vystavena od 7.00 do 16.20 hodin.

Z historie kostela

Kostel Nalezení svatého Kříže vysvětil olomoucký světící biskup Jan Gobbar, za účasti zábrdovického opata, dále probošta u sv. Petra v Brně Ondřeje Dirré a probošta kláštera benediktinů v Rajhradě. Zúčastnil se také moravský zemský hejtman Gabriel Serényi.

Nejdříve byl posvěcený základní kámen kostela (tedy vlastně dodatečně), poté hlavní oltář s obrazem Nalezení svatého Kříže od malíře Jáchyma Sandrarta z roku 1653, který kostelu věnoval kníže Lobkowicz. Dalšího dne, 8. května, posvětil biskup Gobbar oltář Panny Marie Bolestné, který se nachází v kapli pod chórem (dnes součást kapucínské hrobky). Náklady na slavnost zaplatil hrabě Michael Ferdinand z Althanu, nejvyšší sudí markrabství, a jeho manželka, přispěla také městská rada.

Více ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality