Biskupství brněnské

Poutní program ve Křtinách u Brna v květnu 2016

Ilustrace
7.5.2016 - 22.5.2016

Křtinský farář Mons. Mgr. Jan Peňáz zveřejňuje program květnových mariánských poutí na jednom z hlavních poutních míst brněnské diecéze Křtinách u Brna.

7. května - sobota - První jarní pouť

• 8.00 hodin první mše svatá - za pěší a ostatní poutníky z Hulína, Záhlinic a okolí, kteří putovali poprvé do Křtin L.P. 1787 a tradici věrně dodržují,
• 10.30 hodin mše svatá - tradiční mše svatá za pěší a ostatní poutníky z Břestu, kteří putují bez přerušení od roku 1793 (letos tedy po 224-é) a také za poutníky z Chropyně, Vrahovic, Držovic, Stínavy (Žalkovic) a dalších míst
• 14.00 hodin rozloučení u sv. Anny
• 16.00 hodin mše sv. pro pěší poutníky z Husovic sloužená jejich kněžími
• Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Dambořic a dalších míst
• 18.30 hodin koncelebrovaná mše svatá především za pěší poutníky ze Šlapanic a okolí a z Benešova u Boskovic (ti při pěší pouti děkují za záchranu obce na konci 2. světové války, kdy jí hrozilo vypálení), po ní světelný průvod, budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem
• Svátost smíření dopoledne a odpoledne od 15.00 hodin

________________________________________
8. května - neděle - První jarní pouť

(7. neděle velikonoční)
• Mše svaté: 6.15 a 7.30 hodin
• V 9.00 a 10.30 hodin hlavní celebrant Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář
• Odpoledne ve 14.00 hodin pobožnost a svátostné požehnání
• Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Skalky, Klenovice na Hané, Pavlovice u Kojetína, Vítčice, Srbce a Zborovice, Dobrochov, Čehovice, Pustiměř a další místa
• Svátost smíření dopoledne.

________________________________________
8. května - neděle - Brněnská pěší pouť

(Panny Marie, prostřednice všech milostí)
• Za účasti generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška a brněnského děkana Mons. ThLic. Václava Slouka.
• Start: Brno-Obřany konečná tramvaje č.4, odchod v 9.00 hodin (možno se připojit i v Bílovicích nad Svitanou). Délka trasy cca 15km.
• Příchod do Křtin kolem 15.00 hodin, v 16.00 hodin mše svatá.
• Svátost smíření od 15.00 hodin.

________________________________________
14. května - sobota - Hlavní pouť

(vigilie Hodu Božího svatodušního - záslibná pouť blanenské a adamovské farnosti)
• 7.30 hodin první mše svatá a další dle příchodu poutníků
• 16.00 hodin mše sv. - slouží Mons Prof.. Ladislav Tichý, Th.D a kněží z Boskovic
• 18:00 hod. mše sv. - slouží generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek
• Večer bude zakončen světelným průvodem s dechovou hudbou.
• Uvítáme pěší poutníky z Adamova a Blanska, Boskovic a Knínic a okolí, Prostějova a poutníky ze Šitbořic, Brodku u Konice, Brodku u Prostějova, Podivic a Ondratic a Dobrochova, Kojetína, Měrovic, Lipové, Otaslavic a Vranovic a Vincencova, Konice a Jednova a Suchdola a Horního Štěpánova, Podolí u Brna a dalších míst.
• Svátost smíření od 15.00 hodin..

________________________________________
15. května - neděle - Hlavní pouť

(Hod Boží svatodušní)
• Mše svaté: 6.15 hodin – slouží místní kněží,
Mše v 7.30 hodin - slouží Mons Prof.. Ladislav Tichý, Th.D
• V 9.00 a 10.30 hodin slouží novoříšský opat P. Mgr. Marian Kosík, OPraem.
• 14.00 hodin mariánská pobožnost.
• Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice, Sokolnice, Telnice, Kobylnice, Šitbořice a další místa.
• Svátost smíření dopoledne.

________________________________________
16. května - pondělí svatodušní - dobrovolný svátek

• Mše sv. v 7:30 hod. a 18:00 hod.

________________________________________
22. května - neděle - Župní orelská pouť

(Slavnost Nejsvětější Trojice )
• Při mši svaté v 8.30 hodin bude 1. svaté přijímání dětí – slouží P. Mgr. Michal Seknička.
• Při mši svaté v 10.30 hodin uvítáme členky a členy orelských jednot ze Sedlákovy župy s orelskými prapory. Slouží P.Mgr. Pavel Lacina z Pozořic. Po ní mariánská pobožnost s místním farářem.
• Odpoledne program na orelské základně v Bukovině.
• Svátost smíření dopoledne.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality