Biskupství brněnské

Rekonstrukce kostela svatého Jakuba v Brně končí

Ilustrace
28.4.2016

Rekonstrukce kostela svatého Jakuba v Brně po šestnácti měsících úspěšně končí. Dokumentace, jak práce v městském kostele probíhaly, co všechno zahrnovaly, a kdo se na jejich realizaci podílel, bude pro příští generace zachována v písemné i obrazové podobě v útrobách pamětní schránky, která bude za přítomnosti hejtmana i dalších představitelů Jihomoravského kraje, zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva financí, dnes uložena v interiéru jakubského chrámu.

Návštěvníci budou moci od příštího týdne zhlédnout rekonstruovaný interiér kostela sv. Jakuba i nově vytvořenou expozici, která návštěvníkům představí i méně známé momenty z dějin stavby. Při využití moderních technologií se v novém muzeu, vytvořeném speciálně pro dosud nepřístupné prostory památky, návštěvníkům představí část svatojakubské knihovny se vzácnými rukopisy, které nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány. K vidění budou např. faksimile, veduty, unikátní dochované historické fotografie interiéru a exteriéru, nebo také jedinečná konstrukce svatojakubského krovu. Na virtuální prohlídkové trase, která je součástí muzea, se návštěvníci budou moci seznámit s průběhem restaurování vzácného chrámového mobiliáře i moderními technikami restaurátorsko-konzervátorských postupů. Autory odborných textů k výstavě jsou mj. prof. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění Filozofická fakulta MU), nebo Mons. Václav Slouk, osobnost brněnského duchovního života.

Projekt Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba – Monumentum sacrum Brunense byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancován z prostředků Jihomoravského kraje.

Vernisáž výstavy určená pro širokou veřejnost se uskuteční dne 28. dubna 2016 od 16.00 hodin

Pozvánka


Související texty:
http://www.biskupstvi.cz/2016-04-11-chram-sv-jakuba-b-brne-se-otevre-i-s-novou-expozici

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality