Biskupství brněnské

Zemřel salesián P. Petr Chovanec

Ilustrace
1.4.2016

Na přelomu Velkého pátku a Bílé soboty zemřel v padesáti šesti letech P. Petr Chovanec, SDB. Rozloučení s ním proběhne na dvou místech: ve čtvrtek 31. března 2016 ve 14.00 hod v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla a v pátek 1. 4. 2016 v 15.00 hod na Vsetíně v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Nekrolog P. Petra Chovance, SDB

Salesián P. Petr se narodil v Brně roku 1959. Brzy po narození s rodiči a později s mladší sestrou zakotvili na Valašsku na Vsetíně. V osmdesátých letech se prostřednictvím svého tatínka blíže seznámil se salesiány pracujícími v ilegalitě, zejména s Františkem Míšou, a začal jezdit na první salesiánské chaloupky. Před maturitou se rozhodl pro salesiánskou kongregaci a v roce 1979, kdy začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně, vstoupil do noviciátu u P. Oldřicha Meda.
V Brně během studia tvořili společně s Jiřím Zezulou, Ladislavem Heryánem a Josefem Kopeckým první komunitu mladých bratří. Během roku organizovali setkávání skupin mládeže a prázdninové chaloupky s chlapci. V té době se připojil k otci Josefu Kopeckému st. a o prázdninách pořádali formační kurzy pro vysokoškolskou mládež v tehdejší NDR, které v jen málo pozměněné podobě vytrvaly až do dnešní doby. Mnozí účastníci se pak stali salesiánskými spolupracovníky.
Po absolutoriu VŠ a roční vojenské službě u západní hranice ČSSR pracoval v Brně nejprve ve Výzkumném ústavu šlechtitelském a pak na Generálním ředitelství Agrozetu Brno. Tam ho zastihl konec totality. V té době naplno studoval v tajných teologických kurzech u salesiánů a u Josefa Zvěřiny.
V letech 1990 – 1992 dokončil teologická studia na TFUP v Olomouci a byl vysvěcen na kněze. Provinciál p. Ladislav Vik ho poslal studovat na mediální fakultu do Říma. Během těch let rovněž navázal důležité mediální kontakty v Turíně, USA a ve Velké Británii. Po návratu byl přidělen do žabovřeské komunity u nově postaveného kostela a střediska mládeže. Od roku 1997 začal pracovat v náboženské redakci brněnského studia České televize. Ve stejnou dobu založil společnost Bosco Media Centrum. Ve službě mladým na mediálním poli si postupně vydobyla i díky Pavlu Liškutinovi a dalším spolupracovníkům profesionální charakter a dodávala dokumenty pro ČT i pro křesťanské mediální struktury ve světě. Bohatou dokumentární tvorbu rozvinul pro ČT v pořadech Cesty víry, Portréty a v dalších dokumentech z domova i ciziny. V roce 2012 se přestěhoval do komunity Brno-Líšeň, a na základě domluvy s brněnským biskupem a s ředitelem Telepace p. Leošem Ryškou, se stal vedoucím studia Klára TV Noe v Brně. V ovzduší partnerské spolupráce s radiem Proglas vzniklo rovněž několik dokumentů, příspěvků, zpravodajských Noevin z brněnské diecéze a participace na přímých přenosech.
I v tomto období se věnoval formačním kurzům pro mládež, exerciciím a službě místním společenstvím salesiánů spolupracovníků. Po celý život se pečlivě staral o valašské chaloupky, které měly po období totality i v nynějších časech svou nezastupitelnou roli při výchově mládeže.
Na jaře roku 2014 u něj propukla zákeřná nemoc. Přestože s ní za podpory věrných přátel a spolubratří ze všech sil bojoval, nad ránem na Bílou sobotu 2016 odešel k Pánu.

Převzato z www.sdb.cz.

Parte
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality