Biskupství brněnské

Brněnská kapitula slaví 720. výročí založení

Ilustrace
7.3.2016

Brněnská diecéze má dvě kapituly. Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově byla založena 22.  srpna 1625, Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně, která si nyní připomíná 720. výročí svého založení,  byla založena 7.  března 1296.

Kapitula kanovníků je společenství kněží, které se podílelo na úkolech spojených s řízením diecéze. Kanovníci se denně scházejí v katedrální kapli a modlí se za svou diecézi a jsou blízkými spolupracovníky biskupa.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality