Biskupství brněnské

Setkání bohoslovců brněnské diecéze s otcem biskupem

Ilustrace
4.3.2016

Ve dnech 26. až 28. února 2016 proběhlo každoroční víkendové setkání bohoslovců brněnské diecéze s jejich biskupem Vojtěchem. Bohoslovec prvního ročníku Milan Werl průbeh setkání zaznamenal:  

V pátek 26. 2. 2016 jsme byli ihned po příjezdu do Blanska vřele přivítáni rodinou Martina Mokrého, bohoslovce druhého ročníku, která se po celé tři dny vzorně starala o naše stravování. Po přivítání začal bohatý program. Místní farář P. Jiří Kaňa nás provedl po faře i přilehlých pozemcích a průběžně nám vysvětloval, jakým způsobem se pro pastoraci využívá téměř každý kout a předmět, který jsme viděli. Pro, dá-li Pán, budoucí faráře to byla velmi užitečná prohlídka. Večer nás všech deset bohoslovců a jeden student Teologického konviktu ministrovalo na mši svaté pro rodiny dětmi. Pak jsme měli večeři, na které s námi byli ještě tři mladí vedoucí ministrantů z místní farnosti. Po ní jsme všichni mohli strávit pěkné chvíle s Pánem na adoraci, kterou vedl čtvrťák Ladislav Bublán.  V sobotu ráno přijel otec biskup Vojtěch, se kterým jsme měli během celého dopoledne pohovory. Odpoledne jsme se vydali do nedalekého Adamova, kde pro nás v kostele sv. Barbory otec biskup slavil mši svatou. Po jejím skončení nám P. Jiří poutavě popsal vzácný Světelský oltář umístěný v tomto kostele. Následovala vycházka skoro až na Alexandrovu rozhlednu, během které jsme se na etapy modlili růženec. Před každým desátkem nám otec biskup řekl krátké, ale hluboké zamyšlení k danému tajemství růžence. Po večeři jsme měli s otcem biskupem a otcem Jiřím besedu o kněžství, životě s Kristem a práci ve farnosti, na které se s námi otcové podělili o množství osobních příhod, ve kterých téměř hmatatelně působil Bůh.

            V neděli jsme měli takový program, abychom si vyzkoušeli, co všechno pravidelně o nedělích obvykle absolvuje farář, a abychom blíže poznali blanenskou farnost. Proto jsme byli v Blansku na mši svaté v 7:00 i v 8:45, a potom ještě každý z nás jel na jednu ze čtyř bohoslužeb slova v blízkém okolí, které vedli místní akolyté. Na všech těchto bohoslužbách jsme byli představeni místním věřícím, s nimiž jsme i po bohoslužbách mohli prožít pěkné chvíle. Po společném obědě jsme od otce biskupa dostali závěrečné požehnání, kterým bylo krásné setkání naplněné společnými i individuálními modlitbami zakončeno.

Fotogalerie ze setkání

Video

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality