Biskupství brněnské

Kostel na Lesné – trocha historie

Ilustrace
23.2.2016

Šedesátá léta minulého století jsou v Brně spojena s výstavbou nového sídliště - Lesné. Projekt, který byl na tu dobu velmi neobvyklý a progresivní, byl dílem skupiny brněnských architektů, mezi nimiž zaujímal významné postavení arch. František Zounek. Obsah projektu byl samozřejmě poplatný době svého vzniku.

Novému sídlišti od začátku chybělo duchovní zázemí. Proto v uvolněné atmosféře roku 1968 vznikla mezi obyvateli Lesné iniciativa volající po výstavbě kostela. Nositeli ideje byli tehdy básník Václav Renč a filosof Radovan Perka. Záměr byl zmařen následujícím obdobím normalizace.

K životu byl znovu vzkříšen hned v prosinci 1989. Tehdy na aktivu místní skupiny Občanského fóra architekt Zounek doporučil místo pro budoucí stavbu, se kterou se počítalo už v původní projektové vizi Lesné. Jeho návrh byl bez výhrad přijat. Poté, co byli na věčnost odvoláni Václav Renč i Radovan Perka, byl až do své předčasné smrti hlavním laickým protagonistou realizace záměru stavby kostela Ing. Alois Mráz. Skupina laiků pod záštitou řeholních společenství nejprve dominikánů, potom starobrněnských augustiniánů a nakonec jezuitů se pustila do realizace.

Nejprve byla uzavřena s městem Brnem smlouva o pronájmu pozemku na devadesát devět let s předkupním právem nájemce. Následoval projekt pro územní řízení, který zahrnoval dnes již fungující objekt Duchovního centra, kostel a faru s malým řeholním konventem. Na základě dosud platného územního rozhodnutí pro celý areál a stavebního povolení na Duchovní centrum byl postaven vzhledem k omezeným finančním prostředkům objekt stávajícího centra podle návrhu Ing. arch. Zdeňka Bureše.

Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Restituty Kafkové bylo 2. října 2004 požehanáno a otevřeno brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem a slouží jako prozatímní objekt pro konání bohoslužeb. V jeho prostorách se konají také různé kulturní a společenské akce. V roce 2005 byla zřízena samostatná římskokatolická farnost Brno-Lesná jako právnická osoba.
Mimořádnou péčí a úsilím farnosti byly díky štědrosti věřících i nevěřících drobných dárců z celé republiky shromážděny peníze, které nyní umožňují uvažovat o dostavbě toho, co bylo začátkem tohoto tisíciletí začato.

Zpracoval Ing. Václav Benda
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality