Biskupství brněnské

Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát

Ilustrace
17.2.2016

Ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka eviduje v těchto dnech četné dotazy návštěvníků na instalaci Madony z Veveří.  Zájem už projevili nejen jednotlivci a skupiny turistů, ale také školy z Brna a okolí.

Naši pracovníci proto v uplynulých dnech zpracovali textové podklady pro odborný výklad, který bude návštěvníkům vysvětlovat historické, kulturní a ikonografické souvislosti, „ říká Martin Motyčka. „Poznatky budou též vhodně zapojeny do stávajících kulturně-vzdělávacích programů, které Diecézní muzeum nabízí. Počítáme také s přípravou samostatného vzdělávacího programu přibližujícího gotické sakrální umění u nás. Každému z návštěvníků je při osobním uvedení do stálé expozice Vita Christi nabízen odborný výklad, který prožitek hostů umocňuje. Osobním přístupem se snažíme vzbudit zájem o sakrální umění. Dokladem toho je mimo mnohá pochvalná vyjádření v naší návštěvní knize také skutečnost, že se k nám většina návštěvníků ráda vrací.

Ke čtenářům se již v roce  2014  dostala publikace Madona z Veveří – jak promlouvá symbolika obrazu,  kterou vydalo brněnské biskupství.
Bohatou symboliku obrazu Madony z Veveří barvitě zpracoval R.D. ThLic. Marek Hlávka (nar. 1964), současný duchovní správce Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, pod kterou patří také kaple Nanebevzetí Panny Marie na Veveří. Malé ohlédnutí mapující osudy veverské kaple v běhu staletí připojila významná brněnská historička Milena Flodrová. Jak říká v úvodu brněnský biskup Vojtěch Cikrle: „Zobrazení matky s dítětem navozuje v přirozené rovině pocit pohody, štěstí, důvěry a naděje. Zobrazení Madony, tedy Matky Boží s malým Ježíšem, je navíc výrazem vnitřní plnosti, štěstí a radosti pramenící ze setkání člověka s Bohem, pramenící z víry. Jejich vzájemné spojení není vázáno jen na Ježíšovo dětství. A není naivní.  Madona má svou protiváhu v Pietě, tedy ve zobrazení Panny Marie s umučeným synem v náruči. Obě situace znázorňují etapy lidského života spjatého s blízkostí Boha. A také s Mariiným trvalým „fiat“. Jedině takto může být ve velikonočních událostech dovršena plnost vnitřní radosti, štěstí a důvěry, které vnímáme na nejrůznějších znázorněních Madony. Ta jakoby nám v běhu tisíciletí stále říkala: Život s Bohem je krásný a zároveň náročný. Je to život ve své nejryzejší podobě. Jedinečný obraz Madony z Veveří nás může inspirovat také k řadě dalších úvah o smyslu lidského života a možnostech jeho naplnění.

P. Marek Hlávka doplňuje: „Madona z Veveří je ikona, obraz určený k meditaci. Člověk se má před obraz posadit a v modlitbě a rozjímání hledat odpovědi na otázky o smyslu svého života a existence. V obraze je použita celé řada symbolů, které ukazují na pravdy víry. Tyto symboly se prolínají, doplňují, navazují na sebe a vzniká tak složitá teologická stavba…

Publikaci Madona z Veveří – jak promlouvá symbolika obrazu je k dostání v Diecézním muzeu na Petrově.
Kniha Madona z Veveří - jak promlouvá symbolika obrazu

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality