Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2016

Ilustrace
30.1.2016

Oslava Dne zasvěceného života proběhne v brněnské diecézi v sobotu 30. ledna 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla.

Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bude zahájeno přednáškou Mons. Mgr. Vojtěcha Šímy, biskupského delegáta pro stálou formaci kněží v arcidiecézi olomoucké, děkana Kolegiátní kapituly Kroměříž.

Po přednášce bude následovat pontifikální bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality