Biskupství brněnské

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2016

Ilustrace
19.1.2016

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 19. ledna 2016 v 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Brně uskuteční ekumenická bohoslužba za účasti zástupců farností, sborů a náboženských obcí osmi brněnských církví.

Mottem setkání je verš z listu apoštola Petra (1P 2,9,): Povoláni hlásat mocné skutky Páně. Sbírka bude věnována na projekt Diecézní charity Brno - noclehárna pro lidi bez domova.

Plakát

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality