Biskupství brněnské

Zemřel premonstrát D. Bernard František Palka

Ilustrace
11.1.2016

Kanonie premonstrátů v Nové Říši oznamuje, že dne 31. prosince 2015 byl povolán na věčnost řeholní kanovník, kněz Rev.mus D. Bernard František PALKA, O.Praem., převor. Narodil se 19. ledna 1927 v Sazovicích. Do řádu vstoupil 15. září 1948 v Nové Říši. Od totalitní moci byl internován do Broumova a zařazen k práci u Pomocných technických praporů. Po propuštění pracoval v profánním zaměstnání. Dne 4. srpna 1968 přijal v Brně tajně kněžské svěcení a působil ve skryté církvi až do roku 1990, kdy nastoupil do duchovní správy v Brně – Židenicích jako kaplan, později jako farář. V roce 1993 byl zvolen bratřími do čela Kanonie jako prior de regimine (převor s právy opata). Dále působil jako farář v Nové Říši a administrátor v Dlouhé Brtnici a v Krasonicích. Poslední roky žil u sester sv. Vincence v Kroměříži, kde také ve čtvrtek 31. prosince 2015 zemřel. Rozloučení v rodné farnosti bude v sobotu 9. ledna 2016 v 10.00 hodin při mši svaté ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Mysločovicích. Pohřeb se bude konat v pondělí 11. ledna 2016 v 15 hodin v Nové Říši, kde bude po mši v opatském kostele sv. Petra a Pavla uloženo jeho tělo do řádové hrobky na místním hřbitově.

Parte

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality