Biskupství brněnské

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016

Ilustrace
18.1.2015

Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. až 25. ledna  2016. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srv. 1 Petr 2,9).

Český překlad textů je k dispozici ke stažení na http://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality