Biskupství brněnské

Adventní zastavení 2015 na Moravci

Ilustrace
16.12.2015

Na adventní návštěvu za duchovními, kteří již nemohou sloužit ve farnostech, každoročně přijíždí do Kněžského domova na Moravci (Českomoravská vysočina) brněnský biskup Vojtěch Cikrle a generální vikář Jiří Mikulášek. Letos se setkání koná ve středu 16. prosince.

V charitním domově žijí duchovní, protější Louisin dům, který od roku 1995 slouží k důchodovému odpočinku bývalým farním hospodyním, kostelníkům, rodičům kněží a sester, má rovněž několik desítek obyvatel.

 Charitní domov pro duchovní na Moravci, byl původně vodoléčebný ústav - sanatorium sv. archanděla Rafaela, které zahájilo provoz v roce 1907. O jeho vznik se zasloužil moravecký farář Kašpar Dunda. A protože se mu nepodařilo pro nový ústav zajistit personál, založil téhož roku "Družinu III. řádu sv. Františka na Moravci pod ochranou sv. archanděla Rafaela". Sestry Kongregace sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla pomáhají na Moravci opět od roku 1991, kdy se mohly po pádu komunismu vrátit z nuceného internování v Bílé Vodě u Javorníka.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality