Biskupství brněnské

V Bosonohách rozsvítili stromek, kapli i srdce

Ilustrace
1.12.2015

O letošní první neděli adventní se na mnoha náměstích po celém kraji rozsvítily  stromky symbolizující začátek doby adventní a příchod Vánoc. Nejinak tomu bylo i v brněnských Bosonohách. "V rodišti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho však tradičnímu zpívání dětí a odpočítávání před rozsvícením stromečku předcházelo adventní a děkovné slovo troubského faráře Mons. Františka Koutného. Poté pan farář zapálil první  svíčku na adventním věnci, který pak společně starosta obce Miroslav Sojka s místostarostkou Danielou Kalnou položili k pomníku obětem první a druhé světové války, na něž bylo také vzpomenuto. Za zvuků písně Maria, má dobrá matko v podání uznávané bosonožské cimbalistky Broňky Schoříkové, její maminky Broňky Vyoralové a houslisty Petra Mikulky pak pan farář Koutný rozsvítil výzdobu na zrestaurované kapli sv. Floriana. V Bosonohách se stává také pěknou tradicí, že za zvuků písničky Petra Ulrycha Lípa, která symbolizuje životní cestu připomínající aktuální cestu adventní, se pak rozsvítilo srdce na jedné z lip před kaplí," vysvětluje  Vladimír Koudelka.

 „Jsme rádi, že si naši mladí při těchto krásných okamžicích, byť třeba jen na chvíli,  uvědomí, co je to Advent a že Vánoce nejsou jen kapr a cukroví, byť i to k Vánocům samozřejmě také patří,“ ozývalo se s poděkováním organizátorům ze skupinky „dříve narozených“.

Fotogalerie
Foto Igor Zehl  
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality