Biskupství brněnské

Roráty s gregoriánským chorálem v Brně u sv. Michala

Ilustrace
1.12.2015 - 22.12.2015

O letošním adventu mohou zájemci  čtyři úterky zahájit den na rorátech u sv. Michala v Brně. Chorální rorátní zpěvy začínají v 5:30 hodin, na ně pak navazuje mše svatá doprovázená gregoriánským chorálem v podání Svatomichalské gregoriánské scholy.

Podrobný hudební program jednotlivých úterků:
1. 12.     proprium: z 1. týdne adventního – Ad te levavi
                ordinarium: Missa XVIII – Deus genitor alme

8. 12.     proprium: ze slavnosti Neposkvrněného početí – Gaudens gaudebo
                ordinarium: Missa IX – Cum iubilo

15. 12.   proprium: ze 3. týdne adventního – Gaudete omnes
                ordinarium: Missa XVII – Kyrie salve

22. 12.   proprium: ze 4. týdne adventního – Rorate caeli
                ordinarium: Missa VIII – De angelis

Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).

Dnes se rorátní bohoslužby konají ve všedních adventních dnech do 16. prosince, v časných ranních hodinách. Často začínají průvodem s lampičkami či svícemi a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. Pokud vás roráty zajímají, vyberte si z nabídky na www.krestanskeVanoce.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality