Biskupství brněnské

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.

Ilustrace
8.12.2015 - 20.12.2015

 Milé sestry, milí bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František  v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (pozn.: bula Misericordiae vultus, čl. 3).

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále, ale i v dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem pět.

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla.  Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi, a to:

v kostele sv. Anny v Žarošicích
(obřad otevření Svaté brány proběhne ve středu  16. prosince v 18.00 hodin),

v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
(obřad otevření Svaté brány proběhne v pátek 18. prosince  v 18.00 hodin),

v kostele sv. Kříže ve Znojmě
(obřad otevření Svaté brány proběhne v sobotu 19. prosince v 10.00)

a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou
(obřad otevření Svaté brány proběhne v neděli 20. prosince. v 9.00).

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Ve jmenovaných kostelích bude posílena zpovědní služba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde možné celoročně získávat plnomocné odpustky.

Řadu aktivit nabízejí také otcové pallotini, kteří působí u kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích a jejichž posláním je  šíření úcty k Božímu milosrdenství. Jsou také iniciátory projektu Nikodémova noc, který již překročil hranice České republiky (www.nikodemovanoc.cz)

Milé sestry, milí bratři,

Svatý rok milosrdenství, který se před námi otevírá, je naší velkou šancí.  Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat  zázrak proměny našeho života.  Zázrak, který z nás sejme  okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv.

Nebojme se Bohu říct:  Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle.  A on do našich  nejistot, obav a strachu vstoupí  se svou láskou a odpuštěním.  Závislost na něm  - na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka dne zotročují, vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí.

Vybízím vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milosrdenství  může stát velkou příležitostí a velkým darem pro každého z nás i  pro celou naši diecézi.

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehnám.

Váš biskup Vojtěch

 

Dodatek pro brněnské farnosti

Milé sestry, milí bratři,

srdečně vás všechny zvu ke společnému prožití slavnosti otevření Svaté brány v hlavním chrámu brněnské diecéze – v katedrále sv. Petra a Pavla.

Začátek této slavnosti je v neděli 13. prosince 2015 v 9.00 hodin v Denisových sadech pod Petrovem, odkud vyjde po zahajovacím obřadu průvod do katedrály.

Kromě ranních bohoslužeb (nejpozdější se začátkem v 7.30 hodin) budou v tento den dopolední mše v centru města Brna zrušeny, aby měli i Vaši kněží možnost zúčastnit se této výjimečné události. Jde konkrétně o tyto kostely: kostel sv. Jakuba, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kostel sv. Augustina, kostel sv. Janů (minorité), kostel sv. Marie Magdaleny, kostel sv. Michala, kostel Nalezení svatého Kříže (kapucíni), kostel Nanebevzetí Panny Marie (jezuité), kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové a kostel sv. Tomáše.

V modlitbě provází

 Váš biskup Vojtěch
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality