Biskupství brněnské

Ve Křtinách bude požehnán kříž posledního zábrdovického opata

Ilustrace
18.10.2015

V neděli 18. října 2015 po mši v 10.30 hodin, které bude předsedat strahovský opat Michael Pojezdný, bude na hřbitově požehnán kříž posledního opata zábrdovického Michaela Marave (+ 1819), který byl opraven péčí obce.

Jak uvádí Mons, Peňáz, farář ve Křtinách: „Poslední opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích (dnes část města Brna) Michal Marave (1777-1784) se po zrušení kláštera uchýlil do Křtin, kde působil až do své smrti. Spolu s ním odešla do Křtin i většina premonstrátů. Shromáždili se zde v naději, že jejich klášter v Zábrdovicích bude obnoven. V roce 1802 opat Michal Daniel Marave napsal žádost o obnovení kláštera v Zábrdovicích nebo alespoň povolení zřízení převorství ve Křtinách. Císař žádosti nevyhověl. Poslední opat dožil ve Křtinách. Zemřel v roce 1819 a byl pochován na místním hřbitově jedním z posledních spolubratrů P. Emerichem Stankovičem.“
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality