Biskupství brněnské

Svatováclavská pouť v Brně-Obřanech 2015

Ilustrace
28.9.2015

Svatováclavská pouť v Brně-Obřanech se uskuteční v pondělí 28. září 2015. Slavnostní bohoslužbě v 9.00 hodin, při které bude udělována svátost biřmování, předsedá generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Následovat bude společné setkání poutníků s hlavním celebrantem a biřmovanci. Poutníci si budou moci v doprovodném programu prohlédnout věž farního kostela se zvony, půdou a kůrem. Na farním dvoře bude pro děti připraven skákací hrad, občerstvení v podobě pečeného prasete a další atrakce.

Podrobnosti v příloze.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality