Biskupství brněnské

Primice P. Sedláka v Brně Řečkovicích

Ilustrace
13.9.2015

V neděli 13. září 2015 od 15.00 hodin bude slavit primiční svatou v areálu kostela sv. Vavřince  v Brně Řečkovicích P. Zdeněk Sedlák.

 Ing. Zdeněk Sedlák (*1971 v Brně) ve farním časopise Rožeň řečkovické farnosti říká:

 "Pocházím z Brna a odmalička jsem s rodiči a dvěma sourozenci žil v Řečkovicích, nejprve na Kárníkově a později na Vránové. Jako dítě jsem byl poměrně tichý a nenápadný, asi i se sklony k samotářství. Na základní školu jsem postupně chodil na "zámeček", do Jehnic a na Hapalovu. V Brně jsem pak vystudoval stavební průmyslovku, následně stavební fakultu a poté jsem tu od roku 1997 pracoval v jedné menší firmě jako projektant v oboru vodníchstaveb. "  

Jaká byla Tvá cesta ke studiu bohosloví?

 "Zdlouhavá. Volání ke kněžství jsem poprvé zaslechnul o prázdninách mezi průmyslovkou a stavební fakultou. Tehdy mi bylo 18 let. Jenže moje odpověď byla tehdy přibližně taková: "Bože, vždyť já ani do kostela nechodím. Já raději zkusím dělat něco jiného užitečného, na co mám vzdělání." Jenže Bůh mne čas od času znovu a znovu zval k sobě. Hodně důležitou roli v té době sehrála četba Bible, která v mém pokoji zůstala po bratrovi. Když jsem ji začal číst, zjistil jsem postupně ke svému pře kvapení, že je v ní napsáno něco úplně jiného, nežli jsem si do té doby myslel a že se to hluboce dotýká i mého života. Takto jsem skrze četbu Bible s Bohem pozvolna navázal vztah.

A přišla i první svátost smíření, první svaté přijímání a biřmování.

Postupně jsem začal cítit volání být nějak prospěšný pro Boží království, ale zatím to nemělo konkrétní obrysy. A pak jsem rozpoznal, že mne Bůh volá ke kněžství. Ještě půl roku jsem váhal (čehož dnes lituji) s podáním přihlášky do semináře a studoval jsem teologii jen v kombinovaném studiu (s přednáškami o sobotách). Ovšem Jeho jemné připomínky povolání mne zbavily obav a nerozhodnosti a podal jsem přihlášku do semináře.

Protože některého konkrétní okolnosti mého povolání ke kněžství souvisely s osobou kněze Ladislava Kubíčka, který působil v litoměřické diecézi, začal jsem se Pána ptát, zda mne volá do Čech. A z tohoto rozhovoru vyplynulo to, že jsem podal přihlášku do kněžského semináře za hradeckou diecézi..."

Podrobnosti o primici v příloze

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality