Biskupství brněnské

Ukončení školního roku na církevních školách v brněnské diecézi

Ilustrace
2.7.2015

Na církevních školách brněnské diecéze se žáci a studenti se svými vyučujícími rozloučili s právě uplynulým školním rokem. Již začátkem června byla absolventům slavnostně předána maturitní vysvědčení.

Minulý týden zakončili děkovnou mší svatou výuku na Biskupském gymnáziu a Střední gastronomické škole ve Žďáru nad Sázavou a v Křesťanské základní škole v Jihlavě. Také v Brně na Cyrilometodějské základní škole a Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické na Lerchově ulici obdrželi žáci a studenti vysvědčení již v pátek 26. června 2015. O den dříve se konaly slavnostní bohoslužby s oceněním nejlepších žáků i účastníků různorodých soutěží a odpoledne závěrečná Zahradní slavnost. Na Biskupském gymnáziu v Barvičově ulici zahájila ve čtvrtek 25. června tradiční Den BIGY mše svatá pod širým nebem s oceněním nejlepších studentů a vyhlášením výsledků sportovních dnů. Na programu bylo také Hudební matiné v podání studentských uskupení a sportovní odpoledne, jehož součástí byla utkání mezi studenty, absolventy a profesory.

V pátek byla v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla za účasti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho sloužena děkovná mše svatá a poté předána vysvědčení. V nové mateřské škole, která funguje při tomto gymnáziu od loňského září, sloužil biskupský delegát pro církevní školství P. Roman Kubín mši svatou pro děti a jejich rodiče, kterou děti doprovodily zpěvem, přednesly přímluvy a v obětním průvodu přinesly vyrobené dárečky i maňásky svých tříd - Broučka a Berušku. Na konec slavnosti proběhlo rozloučení s předškoláky, kteří se od září stanou žáky „velké“ základky.

V úterý 30. června 2015 byly slouženy mše svaté na poděkování za všechny přijaté dary také na Střední odborné škole sociální Matky Boží v Jihlavě a v Katolickém gymnáziu Třebíč. Zahradní slavnost a závěrečná besídka před prázdninami ukončily školní rok i v brněnských internátech pro středoškoláky Petrinum a na ulici Grohova.

Text a foto Marie Pospíšilová

a

b

c


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality