Biskupství brněnské

Návštěva zástupců řeckokatolického ukrajinského školství v Brně

Ilustrace
30.6.2015

Ve dnech 17. a 18. června 2015 zavítala na exkurzi po brněnských církevních školách delegace řeckokatolických škol z Ukrajiny. Přijeli pedagogové z několika mateřských a středních škol, internátů i dětského domova. Jejich kroky vedly nejdříve na Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou v Lerchově ulici, kde se seznámili s koncepcí školy, jejím odborným zaměřením i možnostmi uplatnění absolventů. Následovala prohlídka odborných učeben a zajímavých výrobků a prací studentů výtvarného oboru. Ředitel školy Štěpán Policer zahrál hostům na klavír a kytaru a poté ve školní kapli všichni společně zazpívali k Boží oslavě. Následovala návštěva katedrály na Petrově, prohlídka nedávno zrekonstruovaného řeckokatolického chrámu sv. Josefa na Josefské ulici a závěrem večerní procházka centrem města.

Druhý den se hosté seznámili se specifiky odborné pomoci žákům, studentům a rodičům v nové Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně na ulici Veveří a poté zavítali na Biskupské gymnázium s novou mateřskou školou. Závěr pobytu patřil návštěvě hlavní redakci křesťanského Radia Proglas, které si zpívanou polední modlitbu hostí nahrálo jako aktuální příspěvek do vysílání.
Věříme, že toto setkání bylo obohacením všech zúčastněných a stane se počátkem nové vzájemné spolupráce.

Autor textu a fotografií: Mgr. Marie Pospíšilová, Pastorační středisko
a

b

c

d

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality