Biskupství brněnské

Kurzy biblické hebrejštiny

Ilustrace
10.7.2015

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v akademickém roce 2015/2016 Kurz biblické hebrejštiny. Kurz bude probíhat od října 2015 do května 2016 ve Smetanově ulici v Brně. Kurz je určen pro začátečníky a jeho náplní je seznámení s hebrejským písmem, s pravidly četby hebrejského textu a základy hebrejského jazyka.

Vyučujícím je Mgr. Jana Valová, která vystudovala hebraistiku na FF Karlovy univerzity v Praze, nyní vyučuje hebrejštinu na FF Masarykovy univerzity a moderní hebrejštinu na Židovské obci v Brně.

Další informace na pozvánce a v přihlášce.