Biskupství brněnské

Vzdělávací seminář trvalých jáhnů

Ilustrace
21.6.2015

Vzdělávací seminář trvalých jáhnů proběhne ve dnech 21. – 26. června 2015 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích na téma Radost evangelia – Papež František – Eucharistický rok.

Přednášející: Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, P. ThLic. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR, generální vikář, Mgr. Monika Marková, řed. Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, R.D. Mgr. Radek Jurnečka, R.D. Mgr. Josef Peňáz, R.D. Ing. Pavel Morávek, J. M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek, R.D. ICLic. Pavel Andrš, R.D. PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

Součástí programu je jednodenní pouť do Drážďan: bohoslužba v katedrále, koncert, návštěva biskupství s pozváním na oběd a prohlídka katedrály s výkladem.

Poutní zájezd provází generální vikář P. Stanislav Přibyl.

Více informací v příloze
Pozvánka
Program
Přihláška