Biskupství brněnské

Diecézní pouť do Slavonic se blíží

Ilustrace
6.6.2015

V rámci slavení Národního eucharistického kongresu v brněnské diecézi se v sobotu 6. června 2015 koná pouť do poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích. Pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, bude slavena v 10.30 hodin. Po mši následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde bude závěrečné požehnání.

Zájemci mohou využít také doprovodný program:
ve14.00 hodin koncert Musica animata z Třebíče: Jiří Pavlica – Missa brevis
v 16.00 hodin divadelní představení mládeže z Vranova u Brna: Tajemství Velké noci
ve 20.00 hodin nešpory a večer chval.

Založení a dějiny poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích:
V roce 1279 byl ve Slavonicích vyloupen farní kostel a eucharistie ze svatostánku byla pohozena do hromady kamení při cestě na okraji Slavonic. Legenda vypráví, že když byla hostie přenášena zpět do farního kostela, v městské bráně zmizela a byla objevena na původním místě. Farníci se proto zavázali, že na místě nálezu Svátosti oltářní vystaví kostel k poctě Božího Těla a budou v něm odprošovat za urážky a neúctu prokazovanou eucharistii. Kostel byl postaven roku 1280, v průběhu dějin byl několikrát rozšiřován a stal se významným centrem eucharistické úcty pro farnost i široké okolí česko-moravsko-rakouského trojmezí. Za Josefa II. byl zásluhou slavonických občanů kostel uchráněn před zrušením a byl převeden do vlastnictví města. Po druhé světové válce došlo k vystěhování většiny původních obyvatel Slavonic a o několik let později byla farnost na dlouhá léta uzavřena do pohraničního pásma. Poutní kostel Božího Těla však nezanikl. Jeho poselství a pohnuté dějiny promlouvají také
k nám. V roce 2004/2005, kdy byl v církvi slaven Rok eucharistie, zavítaly na toto starobylé místo tisíce poutníků. Slavonický chrám je nejstarším eucharistickým poutním místem v Evropě na sever od Alp.

V příloze naleznete plakát a mapku Slavonic s vyznačení parkování.

Souvísející články:
http://www.biskupstvi.cz/2005-05-29-diecezi-pout-v-roce-eucharistie-do-slavonic
http://www.biskupstvi.cz/2015-03-04-diecezni-pout-do-slavonic-v-ramci-diecezniho-slaveni-nek
http://www.biskupstvi.cz/2015-02-18-narodni-eucharisticky-kongres
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality