Biskupství brněnské

Kostel sv. Augustina v Brně oslaví 80. výročí posvěcení

Ilustrace
26.4.2015

Děkovná bohoslužba při příležitosti 80. výročí posvěcení kostela sv. Augustina v Brně (Masarykova čtvrť) bude slavena v neděli 26. dubna 2015 v 9.00 hodin. Mši bude sloužit kněz z Řádu augustiniánů ze Starého Brna, protože právě z iniciativy tohoto řádu byl chrám tehdy vybudován. Při mši, která je slavena nejen v den výročí posvěcení kostela, ale také v den, kdy bylo před 70 lety osvobozeno Brno, se přítomní pomodlí za dar smíření a odpuštění.

Z historie kostela (zdroj http://www.augustinbrno.cz)

Na rok 1930 se chystaly v celém katolickém světě oslavy jubilejního výročí 1500 let od úmrtí velkého církevního učitele sv. Augustina (+ 28. 8. 430). Památník na tuto událost v podobě nového velkého moderního chrámu, hodný tohoto světce, se rozhodli postavit opat a konvent augustiniánského kláštera. Projekt kostela vypracoval zkušený architekt Ing.Vladimír Fischer, profesor České vysoké školy technické v Brně, v letech 1929-1930. Vzhledem k významnému výročí 1500 let od úmrtí světce bývá kostel sv. Augustina označován též jako kostel „jubilejní".

O místu pro stavbu kostela sv. Augustina se jednalo již v roce 1927. Starobrněnský opat František Saleský Bařina položil základní kámen novostavby kostela právě dne 28. srpna 1930 k důstojné oslavě výročí úmrtí sv. Augustina. Teprve v říjnu a listopadu roku 1932 byla vyřízena úřední povolení ke stavbě, ovšem už téhož roku v létě se podle dochovaných účtů se stavbou započalo. Stavbu jubilejního kostela prováděla firma stavitele Jana Zemana a stavbu řídil stavbyvedoucí J. Trkal. Stavba byla dokončena v červnu roku 1934 a kostel byl 5. května 1935 brněnským biskupem ThDr. Josefem Kupkou slavnostně posvěcen.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality