Biskupství brněnské

Týden modliteb 2015 za duchovní povolání

Ilustrace
20.4.2015 - 26.4.2015

Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.

„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře.

Tým pro pastoraci povolání v ČR sestavil brožurku, která nabízí modlitby a úvahy na téma povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Zájemci v nich naleznou různé inspirativní texty, které mj. obsahují také zamyšlení a osobní zkušenosti některých českých a moravských biskupů. Brožurku je možné také použít při přípravě adorací, křížových cest a jiných společných i osobních modliteb.
Ti, kdo hledají povolání, se mohou také inspirovat na webových stránkách www.hledampovolani.cz.

Více ZDE