Biskupství brněnské

S úctou k životu. Setkání lékařů a poradců PPR

Ilustrace
23.5.2015

V sobotu 23. května 2015 se od 8.30 hodin v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP) v Brně uskuteční setkání gynekologů, lékařů a zdravotníků dalších profesí a poradců přirozeného plánování rodičovství (PPR) nazvané „S úctou k životu“. Akce se koná pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

Cílem setkání je:

  • zmapování situace gynekologů, kteří se snaží ve své praxi chránit život od početí včetně možností přípravy mladých lékařů na výkon tohoto povolání v souladu s morálním učením katolické církve,
  • vyjádření svědectví lékařů a zdravotníků dalších odborností, kteří mají výše uvedený postoj,
  • ujasnění role poradce, instruktora symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství vypracované německou Arbeitsgruppe NFP "Sensiplan",
  • podmínky získání certifikace, udržení kvalifikace, oprávnění k poradenství a osvětě,
  • ujasnění podmínek a obnovení členství jednotlivých osob v CENAP.

Pořadatelé prosí o předání pozvánky lékařům, kteří se snaží šířit úctu k životu nebo odmítají vykonávat některé úkony z důvodu svědomí, podobně jako těm, kdo se věnují podpoře rodinného života či propagaci přirozeného plánování rodičovství. Pokud by se nemohli zúčastnit osobně, pořadatelé prosí alespoň o vyplnění dotazníku k setkání.
Přihlášku i dotazník najdete na stránkách CENAP: www.cenap.cz.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality