Biskupství brněnské

Biskup Vojtěch se setkal s bohoslovci brněnské diecéze

Ilustrace
28.3.2015

O víkendu 13. až 15. března 2015 se bohoslovci brněnské diecéze setkali s biskupem Vojtěchem. Letošním hostitelem byla farnost Měřín, kterou spravuje P. Josef Havelka.

Po páteční křížové cestě ke třem křížům na místním hřbitově následovala krátká adorace. V sobotu 14. března se biskup Vojtěch setkal s dlouholetým správcem zdejší farnosti Mons. Františkem Hrůzou a v odpoledních hodinách slavil pro bohoslovce soukromou mši svatou v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. Vyvrcholením setkání byla nedělní pontifikální mše svatá v měřínském farním kostele sv. Jana Křtitele, během které seminaristé brněnské diecéze popřáli biskupu Vojtěchovi k nadcházejícímu 25. výročí biskupské konsekrace. Po bohoslužbe proběhla diskuze s místními farníky, bohoslovci svůj pobyt v Měříně ukončili odpolední křížovou cestou.

Zaznamenal Vojtěch Libra

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality