Biskupství brněnské

Velikonoční festival duchovní hudby 2015 zazní také v katedrále

Ilustrace
12.4.2015

V neděli 12. dubna 2015 v 19.00 hodin zaznějí v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově koncert nazvaný Chvalte ho zvukem polnice, který nabídne skladby Antona Brucknera.

Otevře jej jedno z jeho slavných motet, v němž sbor doprovázejí jen trombóny a varhany a podtrhují tak majestát vzkříšeného Krista (Ecce sacerdos magnus / Hle, velekněz). Oproti tomu je poměrně málo známá Brucknerova třetí mše f moll. Podobně jako lze Brucknerovy symfonie chápat jako velkolepá duchovní díla, blíží se naopak tato mše svou mohutností symfoniím. Zhudebnění posledního žalmu svým jásavým charakterem odráží slova žalmisty Chvalte Boha … chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými.

Více zde: http://www.mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality