Biskupství brněnské

Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK

Ilustrace
6.6.2015

V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. Bohoslužba v místním kostele Božího Těla, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10.30 hodin. Po skončení mše svaté následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání.

Zájemci mohou využít také doprovodné programy: v 15.00 hodin koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie; poté divadlo, a ve 20.00 hodin večer chval zvláště pro mládež.

Podrobnosti k programu budou upřesňovány na www.biskupstvi.cz

Poutní kostel Božího Těla (1280) je nejstarším kostelem tohoto zasvěcení na území naší církevní provincie.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality