Biskupství brněnské

Jarní běh kurzu Alfa

Ilustrace
19.3.2015

Máte nevěřící nebo hledající přátele? Řeší otázky, zda má život smysl, zda existuje Bůh, jak získat víru, a vy nevíte co říct? Pozvěte je do kurzu Alfa!

V Brně bude probíhat od 19. března 2015 do 4. června 2015, vždy ve čtvrtek od 19.00 do 21.30 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (vchod na rohu ulic Mozartova a Jezuitská).
Kurz Alfa pořádá římskokatolická církev v Brně s podporou brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho.

Blíže ke kurzu Alfa

Kurz Alfa představuje krátký úvod do současného praktického křesťanství. Určen je všem hledajícím či nevěřícím lidem, kteří se ptají po smyslu života a snaží se nalézt odpovědi na palčivé otázky spojené s vírou a životem, např. jaký je smysl utrpení, v čem spočívá skutečná láska, proč odpouštět apod. Účastnit se jich mohou také ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale dál v církvi nežili.

Kurz Alfa tvoří řada deseti večerů a jeden společný víkend. Každý večer má tři části. Začíná teplou večeří, po které následuje přednáška na dané téma. Mezi přednášejícími se střídají kněží a laici katolické církve i některých nekatolických církví. Hlavní téma večera je po přednášce dále rozebíráno v menších diskusních skupinkách, kde má každ&yac ute; účastník možnost vyjádřit vlastní názor, podělit se o své zkušenosti a klást další otázky. Mezi hlavní témata kurzu Alfa patří otázky: Jak získat víru? Jak odolat zlému? Jak prožít svůj život co nejlépe? Je k víře potřeba církev? Proč se modlit? Jak nás Bůh vede? Uzdravuje Bůh i dnes? Kdo je to Ježíš? Proč zemřel? Kdo je to svatý Duch? Jak jím mohu být naplněn? aj. Celý kurz končí závěrečnou slavnostní večeří, na níž účastníci mohou pozvat své přátele a známé, kteří by mohli mít zájem o účast v dalším běhu kurzu.

Účast v kurzu je bezplatná a nezávazná. Z kurzu je možno kdykoliv svobodně odejít. Pokud účastník nechce dále pokračovat, není nijak vázán. Náklady na kurz jsou hrazeny ze sponzorských příspěvků organizátorů. Pokud účastníci chtějí, mohou do sbírky také přispět.

Letošní jarní běh kurzu Alfa bude zahájen 19. března 2015 a slavnostní večeří bude zakončen 4. června 2015. Setkání se budou konat vždy ve čtvrtek od 19.00 do 21.30 v prostorách brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie – vchod je na rohu ulic Mozartovy a Jezuitské.

Kontakty a přihlašování: Petr Benčík, tel. 737 836 326, brno@alfakurzy.cz
Další informace: www.brno.alfakurzy.cz

Pozvánka 1
Pozvánka 2

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality