Biskupství brněnské

V Arnolci vzpomenou na faráře Toufara

Ilustrace
1.3.2015

Při příležitosti 65. výročí mučednické smrti faráře Josefa Toufara bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek slavit v jeho rodišti Arnolci dne 1. března 2015 od 10.30 hodin bohoslužbu v místním kulturním domě. Přítomna bude rodina P. Josefa Toufara.
Po bohoslužbě je připravena panelová diskuze.

Související text http://tisk.cirkev.cz/z-domova/lide-si-pripomenou-65-vyroci-smrti-josefa-toufara/