Biskupství brněnské

V Arnolci vzpomenou na faráře Toufara

Ilustrace
1.3.2015

Při příležitosti 65. výročí mučednické smrti faráře Josefa Toufara bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek slavit v jeho rodišti Arnolci dne 1. března 2015 od 10.30 hodin bohoslužbu v místním kulturním domě. Přítomna bude rodina P. Josefa Toufara.
Po bohoslužbě je připravena panelová diskuze.

Související text http://tisk.cirkev.cz/z-domova/lide-si-pripomenou-65-vyroci-smrti-josefa-toufara/

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality