Biskupství brněnské

Národní eucharistický kongres 2015

Ilustrace
6.6.2015

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres (NEK) od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.

Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015. Hlavním dnem kongresu pro věřící ze všech diecézí ČR bude sobota 17. října 2015. Eucharistické kongresy se v Církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti, jsou hlavním projevem úcty k ní mimo Mši svatou. Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongresu. Ten poslední, v pořadí padesátý byl v roce 2012 v Dublinu. Příští je se uskuteční v roce 2016 na Filipínách.

Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí 7. června 2015, kdy budou věřící prožívat "Den eucharistie" ve své farnosti.

Křesťané z brněnské diecéze budou v sobotu 6. června 2015 putovat do poutního kostela Božího těla ve Slavonicích. Tento chrám je nejstarším eucharistickým poutním místem na světě na sever od Alp a stal se významným centrem eucharistické úcty pro farnost i široké okolí česko-moravsko-rakouského trojmezí.

Další na www.nek2015.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality