Biskupství brněnské

Lékařská etika očima právníka

Ilustrace
13.1.2015

Brno-Líšeň, Salesko klub VeSPOD (Kotlanova 13) pořádá v rámci programu SaVIO v úterý 13. ledna 2015 v 19.00 hodin přednášku JUDr. Soni Matochové, Ph.D s názvem Lékařská etika (očima právníka).

Soňa Matlochová působí jako právnička Ústavního soudu České republiky. Publikuje a přednáší v oblasti evropského práva a lékařské etiky, překládá z angličtiny.
Hodnoty života a zdraví jsou tradičně ve středu pozornosti etiky i práva s ohledem na jejich jedinečnost. Etika a právo by měly být v souladu, jak Evropu naléhavě poučily události 2. světové války. Otázky z oblasti lékařské etiky a medicínského práva prochází v České republice zásadním a postupným vývojem v celém polistopadovém období, mnohdy však ne zcela dostatečným. K žádoucímu posunu mnohdy přispívá judikatura soudů včetně Ústavního soudu ČR. Teprve nedávno došlo k dlouho očekávané zásadní reformě zdravotnického práva, která byla dovršena účinností občanského zákoníku na počátku roku 2014. Složitost nové právní úpravy by nám neměla bránit vidět zásadní změny, které se významně promítají do kvality života a zdraví. Poučení o výše uvedených otázkách přispívá k odpovědnému rozhodování jednotlivce ve složitých životních situacích.

Vícena www.salesko.cz
Plakát

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality