Biskupství brněnské

Udělení služby akolytátu

Ilustrace
12.12.2014

V neděli 7. prosince 2014 přijali službu akolyty v kapli svatých Cyrila a Metoděje v olomouckém kněžském semináři bohoslovci čtvrtého ročníku a žadatelé o trvalé jáhenství. Řady akolytů brněnské diecéze rozšířil bohoslovec Tomáš Žižkovský z farnosti Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách.

Jak informuje Miroslav Kulifaj: „Udělovatel služby – apoštolský exarcha v České republice Mons. Ladislav Hučko – připomněl důležitou roli, kterou ve volbě povolání sehrává svoboda. Svoboda, kterou dává Bůh a do které nechce zasahovat: Pravým štěstím je svobodně se každý den rozhodovat pro Ježíše. Akolytát je kromě jiného službou mimořádného rozdavatele svatého přijímání. Kandidáti kněžství ji přijímají jako druhou po službě lektora. V minulosti se udělovala pouze svobodným mužům, dnes toto omezení neplatí. Mimořádnost služby spočívá v tom, že akolyta je k dispozici knězi v případě potřeby rozdávání eucharistie během liturgie nebo jejího přinášení nemocným.“

Foto: Miroslav Kulifaj

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality