Biskupství brněnské

Bohoslovci přijali kandidaturu ke svěcení

Ilustrace
19.11.2014

Devět bohoslovců ze všech tří moravských diecézí v neděli 9. listopadu 2014 stvrdilo své rozhodnutí přistoupit k jáhenskému a později kněžskému svěcení. Toto opětovné potvrzení svého závazku, tzv. kandidaturu, přijal z pověření otce arcibiskupa Jana Graubnera bývalý rektor kněžského semináře a současný děkan Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži Mons. Vojtěch Šíma. Mezi kandidáty svěcení se tak zařadili za arcidiecézi olomouckou Ondřej Poštulka ze Svitav, Jan Svozílek z Dobromilic a Václav Škvařil z Vyškova; za diecézi brněnskou Ladislav Bublán z Měřína, Jaroslav Jurka z farnosti Třebíč – zámek, Lukáš Okurka z Nového Města na Moravě a Vojtěch Zahrádka z třebíčské farnosti u svatého Martina. Ostravsko-opavská diecéze má dva nové kandidáty svěcení: Jana Jurečku z Ostravy – Hrabové a Michala Slaninu z farnosti Kobeřice.

Bohoslovci

Mons. Vojtěch Šíma v homilii připomněl specifika vnímání kněžské služby dnešní společností, která je nejčastěji považuje za jakési „obřadníky“, případně psychology: „Dnešní společnost nechápe a neví si rady a má nesprávné vnímání kněžství. V kněžství jde o něco, co lidé nechápou a ani my nejsme schopni plně pochopit. Ve společenském žebříčku zaujímá kněz jedno z posledních míst.“ Kněžství je podle něj v první řadě služba, která se nemá zaměřovat na získání prestižního místa, čestného pověření nebo vyznamenání: „Kněžství je pozvání Ježíše Krista k účasti na jeho starosti o záchranu každého člověka. Nejde o povýšení, ale někdy k ponížení, nejde o kariéru ani samolibost ale jedná se o službu k prospěchu všech.“ Nové kandidáty svěcení vyzval, aby neochabovali v objevování krás evangelia a upevňování se ve víře, naději a lásce: „Zamilujte si to, co je pro mnohé nepochopitelné, objevujte to tajemné, vstupujte do osobního vztahu k Nejvyššímu Veleknězi.“

(Zpracoval Miroslav Kulifaj)

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality