Biskupství brněnské

19. Svatocecilské setkání 2014

Ilustrace
22.11.2014

Svatocecilské setkání se koná pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 22. listopadu 2014 v katedrále v Brně na Petrově.

Program
• 09:15 - 11:00 - Příležitost ke svátosti smíření
• 09:30 - Secvičení společných skladeb k liturgii
• 10:00 - Mše svatá s provedením společných skladeb
-Hlavní celebrant P. PhDr. Karel Cikrle
-Zpívá pěvecký sbor Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna
• Prezentace nové publikace Varhanní preludia na písně z Kancionálu XII. - Ke svatým
• Předání kvalifikačních osvědčení
• Po liturgii minikoncert sboru Collegium musicale bonum
• Pohoštění a příležitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství
• Prohlídka výstavy o kardinálu Ditrichštejnovi s výkladem o církevní hudbě
v době tohoto významného moravského biskupa
• Prodej publikací z produkce Musica Sacra a nové publikace se zpěvy
P. Josefa Olejníka Obřadní graduál (vyd. Matice cyrilometodějská Olomouc)

Více informací zde http://www.musicasacra.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality