Biskupství brněnské

Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Ilustrace
23.8.2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré je nechávat delší dobu bez povšimnutí.

Kurz nabízíme přednostně řeholnicím jako jejich výroční exercicie, cvičení před sliby nebo před vážnějším rozhodnutím. Zúčastnit se mohou také kandidátky vstupu do řádu a ženy, které vedou samostatný duchovní život a s individuálními ignaciánskými exerciciemi již mají větší zkušenost. Exerciciemi provázejí jezuité František Hylmar a Jan Regner.

Akce se bude konat v Exercičním domě jezuitů v Kolíně (Kutnohorská 26). Přihlášky a případné dotazy na adrese meditace@gmail.com.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality